Suodatustavat

Adsorptiosuodattimet
Aktiivihiili: rakeinen, kuitu tai bituminen puriste

Adsorptiosuodatin sitoo tiettyjä aineita adsorptiomassan pintaan, minkä ansiosta vedestä voidaan poistaa hajua, makua, väriä, orgaanisia yhdisteitä sekä useita radioaktiivisia isotooppeja. Tietyt aktiivihiilen laadut pystyvät poistamaan myös radonia ja raskasmetalleja, sekä jossain määrin antibiootti-, hormoni- ja lääkejäämiä.

Tuotteet: AQVA pöytäsuodatin, AQVA hanasuodatin, AQVA suihkusuodatin, Topaz, SOLO, Morion, U3

UV-käsittely

Ultraviolettivalo tuhoaa vedestä terveydelle vaaralliset alkueläimet, bakteerit ja virukset.

Tuotteet: HR60 UV-sterilointilaite

Ioninvaihtomassat

Ioninvaihdolla pystytään sitomaan tiettyjä ionimuodossa olevia yhdisteitä ionihartsiin, joka on yleensä orgaanista materiaalia. Tätä puhdistusmenetelmää käytettäessä poistettavat ionit “vaihtuvat” vähemmän haitallisiin ioneihin, kuten natriumiin tai kloridiin.

Ioninvaihtosuodattimia käytetään esimerkiksi pelkistetyn raudan, mangaanin, nitraatin ja uraanin poistoon, sekä kovuutta aiheuttavien suolojen vähentämiseen. Massat jaetaan kationin- ja anioninvaihtomassoihin sekä yhdistelmämassoihin. Yhdistelmämassalla voidaan saavuttaa laajempi puhdistusteho.

Juomavedenpuhdistuksessa ioninvaihtomassoja käytetään yleensä tehostamaan aktiivihiilen toimintaa.

Tuotteet: SOLO, Morion, U3, AQVA suihkusuodatin

Kdf hapetus-pelkistys

Hapetus-pelkistysreaktio on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle. Reaktion avulla haitalliset epäpuhtaudet vedessä muutetaan harmittomiksi reaktiotuotteiksi.

Menetelmä on tehokas mikro-organismeja, leviä, klooria, rikkivetyä ja raskasmetalleja (alumiini, arseeni, kadmium, rauta, lyijy, elohopea, jne) vastaan.

Tuotteet: AQVA hanasuodatin, AQVA pöytäsuodatin, AQVA suihkusuodatin

Ultrasuodatus

Ultrasuodatus on mekaaninen suodatusmenetelmä, jossa suodatettava vesi johdetaan puoliläpäisevän pinnan läpi syöttöpaineen avulla. Menetelmä poistaa vedestä partikkelimuotoiset yhdisteet ja hiukkaset. Ultrasuodatus takaa veden hygieenisen laadun bakteerien, alkueläinten ja levien suhteen, sillä se poistaa myös eloperäisiä yhdisteitä. Tyypillinen käytettävä seulakoko on 0,2-0,02 µm (0,0002 millimetriä) tai jopa tiheämpää, kun esimerkiksi pienimmät bakteerit ovat kooltaan noin 0,2 µm. Aqvan ultrasuodattimissa käytetään 0,1 µm seulakokoista ultrasuodatusta.

Tuotteet: SOLO ja AQVA pöytäsuodatin

 

Käänteisosmoosi

Tehokkaasti epäpuhtauksia poistavassa käänteisosmoosissa vesi johdetaan puoliläpäisevän kalvon läpi veden painetta hyödyntäen.

Menetelmä takaa veden hygieenisen laadun bakteerien, alkueläinten, levien ja myös virusten suhteen. Käänteisosmoosi poistaa vedestä myös lähes kaikki mineraalit, suolat, orgaaniset aineet, metallit ja raskasmetallit sekä kaikki mikrobit. Puhdistuksen jälkeen vesi on joiltain osin jopa puhtaampaa kuin tislattu vesi, minkä vuoksi laite uudelleen mineralisoi veden puhdistusvaiheen jälkeen ja näin tuo takaisin sen terveellisen, raikkaan maun. Seulakoko on 0,0001µm (0,0000001 millimetriä).

Tuotteet: Morion

© 2021 hanavesi.fi
webDesign: Mekanismi »